Corvette Dealers
1953 Corvettes | 1954 Corvettes | 1955 Corvettes | 1956 Corvettes | 1957 Corvettes | 1958 Corvettes | 1959 Corvettes | 1960 Corvettes | 1961 Corvettes | 1962 Corvettes | All C1 Corvettes

Used C1 Corvettes For Sale (42 found)

Addison Illinois 1954 White Corvette
1954 White Chevrolet Corvette
Addison, IL
3,100 miles
Automatic Transmission
$52,900
Lake Ozark Missouri 1954 POLO WHITE Corvette
1954 POLO WHITE Chevrolet Corvette
Lake Ozark, MO
956 miles
Automatic Transmission
$62,500
Port Matilda Pennsylvania 1954 Polo White Corvette
1954 Polo White Chevrolet Corvette
Port Matilda, PA
0 miles
2 Speed Powerglide Transmission
$69,000
Belmont Ohio 1954 White Corvette
1954 White Chevrolet Corvette
Belmont, OH
13,633 miles
Automatic Transmission
$99,900
Addison Illinois 1956 Blue Corvette
1956 Blue Chevrolet Corvette
Addison, IL
69,900 miles
Manual Transmission
$54,900
Lake Ozark Missouri 1956 POLO WHITE Corvette
1956 POLO WHITE Chevrolet Corvette
Lake Ozark, MO
58,816 miles
$75,000
Snohomish Washington 1957 Cascade Green Corvette
1957 Cascade Green Chevrolet Corvette
Snohomish, WA
2,415 miles
4 speed Transmission
$84,950
Addison Illinois 1958 White Corvette
1958 White Chevrolet Corvette
Addison, IL
495 miles
Manual Transmission
$49,900
Bedford Pennsylvania 1958 Red Corvette
1958 Red Chevrolet Corvette
Bedford, PA
30,437 miles
Manual Transmission
$58,000
Clarksville Arkansas 1958 Signet Red Corvette
1958 Signet Red Chevrolet Corvette
Clarksville, AR
3,576 miles
Muncie 4 Speed Transmission
$89,955
Vero Beach Florida 1958 Red Corvette
1958 Red Chevrolet Corvette
Vero Beach, FL
0 miles
Manual Transmission
$119,000
Addison Illinois 1959 Black Corvette
1959 Black Chevrolet Corvette
Addison, IL
69,689 miles
Manual Transmission
$54,900
Whitehall Michigan 1959 Red Corvette
1959 Red Chevrolet Corvette
Whitehall, MI
100,000 miles
3 speed Transmission
$59,900
Springfield Ohio 1959 Black Corvette
1959 Black Chevrolet Corvette
Springfield, OH
0 miles
Manual Transmission
$64,900
Springfield Ohio 1959 Black Corvette
1959 Black Chevrolet Corvette
Springfield, OH
99,983 miles
Manual Transmission
$69,900
Naperville Illinois 1959 Tuxedo Black/Inca Silver Corvette
1959 Tuxedo Black/Inca Silver Chevrolet Corvette
Naperville, IL
39,118 miles
Manual Transmission
$77,778
Rancho Cordova California 1959 Red Corvette
1959 Red Chevrolet Corvette
Rancho Cordova, CA
13,888 miles
Manual Transmission
$89,988
Stuart Florida 1960 Red Corvette
1960 Red Chevrolet Corvette
Stuart, FL
1 miles
Manual Transmission
$59,900
Anaheim California 1960 Red Corvette
1960 Red Chevrolet Corvette
Anaheim, CA
2,200 miles
Manual Transmission
$129,900
Ocala Florida 1960 Cascade Green Corvette
1960 Cascade Green Chevrolet Corvette
Ocala, FL
58,883 miles
Manual, 4 Speed Transmission
$130,000
St. George Utah 1960 Red Corvette
1960 Red Chevrolet Corvette
St. George, UT
52,275 miles
Manual Transmission
$135,000
Addison Illinois 1961 Red Corvette
1961 Red Chevrolet Corvette
Addison, IL
25,771 miles
Manual Transmission
$52,900
West Des Moines Iowa 1961 Fawn beige Corvette
1961 Fawn beige Chevrolet Corvette
West Des Moines, IA
0 miles
Manual Transmission
$69,900
Lake Ozark Missouri 1961 FAWN BEIGE Corvette
1961 FAWN BEIGE Chevrolet Corvette
Lake Ozark, MO
55,326 miles
$88,500
Southampton New York 1961 Red Corvette
1961 Red Chevrolet Corvette
Southampton, NY
0 miles
Manual Transmission
$99,999
Charlotte North Carolina 1961 Red Corvette
1961 Red Chevrolet Corvette
Charlotte, NC
736 miles
Automatic Transmission
$109,900
Virginia Beach Virginia 1962 NONE Corvette
1962 NONE Chevrolet Corvette Convertible
Virginia Beach, VA
200,000 miles
NONE Transmission
$19,500
Discovery Bay California 1962 White Corvette
1962 White Chevrolet Corvette
Discovery Bay, CA
39,160 miles
Manual Transmission
$42,000
Springfield Ohio 1962 Red Corvette
1962 Red Chevrolet Corvette
Springfield, OH
49,200 miles
Manual Transmission
$49,900
Reno Nevada 1962 Red Corvette
1962 Red Chevrolet Corvette
Reno, NV
20,000 miles
Manual Transmission
$49,900
Valley Park Missouri 1962 Red Corvette
1962 Red Chevrolet Corvette Roadster
Valley Park, MO
59,654 miles
Manual Transmission
$57,495
Belvidere New Jersey 1962 White Corvette
1962 White Chevrolet Corvette
Belvidere, NJ
72,853 miles
Manual Transmission
$57,500
Lemont Illinois 1962 White Corvette
1962 White Chevrolet Corvette
Lemont, IL
99,999 miles
Manual Transmission
$63,000
Caldwell Texas 1962 Red Corvette
1962 Red Chevrolet Corvette
Caldwell, TX
55,000 miles
Manual Transmission
$72,500
Bee Spring Kentucky 1962 Red Corvette
1962 Red Chevrolet Corvette
Bee Spring, KY
1,083 miles
Automatic Transmission
$75,000
Syracuse New York 1962 Red Corvette
1962 Red Chevrolet Corvette Convertible
Syracuse, NY
70,617 miles
Manual Transmission
$89,000
Summerville Georgia 1962 Almond Beige Corvette
1962 Almond Beige Chevrolet Corvette
Summerville, GA
0 miles
Manual Transmission
$105,000
Charlotte North Carolina 1962 Fawn Beige Corvette
1962 Fawn Beige Chevrolet Corvette
Charlotte, NC
7,135 miles
Manual Transmission
$125,900