Corvette Dealers
1953 Corvettes | 1954 Corvettes | 1955 Corvettes | 1956 Corvettes | 1957 Corvettes | 1958 Corvettes | 1959 Corvettes | 1960 Corvettes | 1961 Corvettes | 1962 Corvettes | All C1 Corvettes

Used C1 Corvettes For Sale (30 found)

Addison Illinois 1954 White Corvette
1954 White Chevrolet Corvette
Addison, IL
3,100 miles
Automatic Transmission
$54,900
Lake Ozark Missouri 1954 POLO WHITE Corvette
1954 POLO WHITE Chevrolet Corvette
Lake Ozark, MO
37,113 miles
$57,500
Indianapolis Indiana 1954 Black Corvette
1954 Black Chevrolet Corvette
Indianapolis, IN
80,000 miles
Automatic Transmission
$59,500
Addison Illinois 1956 Blue Corvette
1956 Blue Chevrolet Corvette
Addison, IL
69,900 miles
Manual Transmission
$57,900
Galion Ohio 1957  Corvette
1957 Chevrolet Corvette
Galion, OH
83,000 miles
$45,000
Cookeville Tennessee 1957 Red Corvette
1957 Red Chevrolet Corvette
Cookeville, TN
0 miles
Manual Transmission
$75,900
Kansas City Missouri 1958 Charcoal Corvette
1958 Charcoal Chevrolet Corvette
Kansas City, MO
0 miles
Manual Transmission
$89,995
Vero Beach Florida 1958 Red Corvette
1958 Red Chevrolet Corvette
Vero Beach, FL
0 miles
Manual Transmission
$119,000
Plainfield New Jersey 1959 Red Corvette
1959 Red Chevrolet Corvette
Plainfield, NJ
6,906 miles
Manual Transmission
$48,500
Addison Illinois 1959 Black Corvette
1959 Black Chevrolet Corvette
Addison, IL
69,689 miles
Manual Transmission
$54,900
Springfield Ohio 1959 Black Corvette
1959 Black Chevrolet Corvette
Springfield, OH
99,983 miles
Manual Transmission
$74,900
Kansas City Missouri 1960 Red Corvette
1960 Red Chevrolet Corvette
Kansas City, MO
0 miles
-- Transmission
$69,950
Kansas City Missouri 1960 White Corvette
1960 White Chevrolet Corvette
Kansas City, MO
0 miles
Manual Transmission
$99,000
St. George Utah 1960 Red Corvette
1960 Red Chevrolet Corvette
St. George, UT
52,275 miles
Manual Transmission
$139,998
Howell Michigan 1961 Honduras Maroon Corvette
1961 Honduras Maroon Chevrolet Corvette
Howell, MI
14,948 miles
4-Speed Manual Transmission
$52,000
Addison Illinois 1961 Red Corvette
1961 Red Chevrolet Corvette
Addison, IL
25,771 miles
Manual Transmission
$52,900
Stuart Florida 1961 White Corvette
1961 White Chevrolet Corvette
Stuart, FL
1 miles
Manual Transmission
$59,900
Kansas City Missouri 1961 Black Corvette
1961 Black Chevrolet Corvette
Kansas City, MO
0 miles
Manual Transmission
$59,995
Kansas City Missouri 1961 Honduras Maroon Corvette
1961 Honduras Maroon Chevrolet Corvette
Kansas City, MO
0 miles
Manual Transmission
$69,995
California Missouri 1961 Fawn Beige Corvette
1961 Fawn Beige Chevrolet Corvette
California, MO
8 miles
Manual Transmission
$80,000
Southampton New York 1961 Red Corvette
1961 Red Chevrolet Corvette
Southampton, NY
0 miles
Manual Transmission
$99,999
Springfield Ohio 1962 Red Corvette
1962 Red Chevrolet Corvette
Springfield, OH
49,200 miles
Manual Transmission
$49,900
Springfield Ohio 1962 Red Corvette
1962 Red Chevrolet Corvette
Springfield, OH
77,198 miles
Manual Transmission
$52,900
Springfield Ohio 1962 Black Corvette
1962 Black Chevrolet Corvette
Springfield, OH
1,523 miles
Manual Transmission
$64,900
Charlotte North Carolina 1962 Fawn Beige Corvette
1962 Fawn Beige Chevrolet Corvette
Charlotte, NC
7,135 miles
Manual Transmission
$125,900
Upland California 1962 Red Corvette
1962 Red Chevrolet Corvette Roadster
Upland, CA
0 miles
Manual Transmission
$150,000